Chế độ ban đêm

Quảng Đông Ngũ Hổ

Quảng Đông Ngũ Hổ

Tinh thần đấu tranh chống quân Nhật xâm lược chiến đóng ở Quảng Đông hồi đầu Dân Quốc.

Từ khóa

  • quảng đông ngũ hổ

Thời lượng: 88 phút

Chất lượng: DVD - SD

Năm: Updating

ADS